Latgales iela

Autors:
Elīna Pastare
Publicēts:
09.10.2020.
Lasīšanas laiks:
1 minūtes

Latgales iela ir viena no senākajām ielām Rēzeknē, un tā ir viena no svarīgākajām Rēzeknes pilsētas transporta artērijām. Latgales ielā daļēji saglabājusies pilsētai raksturīgā 19. gadsimta beigu apbūve, kur ēkām raksturīgas tā saucamā Vitebskas baroka iezīmes. Daudzās 20. gadsimta sākumā izdotajās atklātnēs redzama bruģēta iela ar vienstāvu un divstāvu namiem abās pusēs, daudzām bodītēm un amatnieku darbnīcām, kas izraibinātas ar neskaitāmām izkārtnēm. Vēl tagad vecāka gada gājuma rēzeknieši atceras, ka svētdienās pēc baznīcas apmeklējuma, Latgales iela bija pilna ar pajūgiem, trokšņiem, tirgotājiem, un pircējiem.

Līdz mūsdienām ir saglabājušās vairākas pagājušā gadsimta sākuma sarkano ķieģeļu ēkas. Sarkano ķieģeļu ēku stilam raksturīgi noteikti oriģināli formveides paņēmieni – visu kompozīcijas elementu vienmērīgs ritms, plastiskās apdares piesātinātība. Sarkanais ķieģelis kā būvmateriāls bija īpaši iecienīts dzīvojamo ēku arhitektūrā. Ēku fasādēm raksturīga izteikta plastika, kas panākta ar profilētu un formķieģeļu mūrējumu. Fasāžu mākslinieciskā risinājuma motīvi pārsvarā aizgūti no vēsturiskiem stiliem, iecienīti ir gan renesanses, gan baroka, gan klasicisma motīvi.