Autortiesības


Visi mājaslapā redzamais saturs ir komandas Nezināmā Rēzekne intelektuālais īpašums un tā izmantošana bez saskaņošanas ar lapas administrāciju tiks uzskatīta par autortiesību pārkāpumu. Komandas ideoloģija ir zināšanu nodošana maksimāli plašām sabiedrības masām, tāpēc esam atsaucīgi – rakstiet mums uz info@rositten.lv minot kādu tieši informāciju un kur plānojat izmantot.

Gandrīz visas mājaslapā redzamās fotogrāfijas (ar nelieliem izņēmumiem) ir Latgales Kultūrvēstures muzeja vai komandas Nezināmā Rēzekne īpašums, tāpēc to nesaskaņota izmantošana tiks uzskatīta par autortiesību pārkāpumu. Latgales Kultūrvēstures muzejam piederošās fotogrāfijas jāsaskaņo ar LKM administrāciju, NR fotogrāfijas – ar mājaslapas administrāciju.