Centrāltirgus

Autors:
Andris Uškāns
Publicēts:
08.10.2020.
Lasīšanas laiks:
1 minūtes

Tirgus ir viena no senākajām vietām pilsētā. Šobrīd grūti pateikt, kad tas izveidojās, bet jau 1778. gada pilsētas plānā šajā vietā ir redzams laukums. Iespējams, kaut tad šeit atradās tirgus. Tirgus laukums veidoja pilsētas sociālo un administratīvo centru, blakus atradās zirgu pasta stacija, baznīca un valsts iestāžu ēka.

Tā kā līdzās ēdamlietām nedrīkstēja tirgot mājlopus, tuvumā bija arī atsevišķi laukumi zirgu un sivēnu tirgiem.

Centrāltirgus turpina pastāvēt, taču savu iepriekšējo nozīmi lielā mērā ir zaudējis un ieguvis marginālu slavu.

Zem tirgus laukuma ir konstatēti dzelzs laikmeta latgaļu apbedījumi.

Adrese: Latgales iela 75